Loading

TÍNH NĂNG

Điểm Wexymatch

Chúng tôi dùng thuật toán Trí tuệ nhân tạo để đánh giá tỷ lệ đáp ứng Resume của ứng viên với Job được apply.

Điểm Wexym

Chúng tôi dựa vào những đánh giá về lịch sử làm việc ở các công ty trước đó của ứng viên để đưa ra đánh giá về năng lực và tác phong của ứng viên khi làm việc và phỏng vấn trong quá khứ.

Quá trình tuyển dụng trực quan

Quá trình tuyển dụng trực quan

Ứng viên phù hợp

Ứng viên phù hợp

Tạo jobs miễn phí

Tạo jobs miễn phí

Bảo mật công ty

Bảo mật công ty

Kho việc làm đa dạng

Kho việc làm đa dạng

30+ mẫu CV ấn tượng

Hỗ trợ tạo CV ngay trên Wexym.com với bộ template phong phú và xuất file PDF thuận lợi nhanh chóng.

Xác thực kinh nghiêm làm việc

Xác thực kinh nghiêm làm việc